Det samlede økonomiske kravet fra jordbruket i årets jordbruksoppgjør var 11,567 milliarder kroner. Dette består av en kompensasjon for kostnadsvekst i 2022 på 2,407 milliarder og økt ramme på 9,16 milliarder for 2023.

Ekstraordinær situasjon

- Vi står i en ekstraordinær situasjon, internasjonalt og nasjonalt. De endringene vi ser rundt oss, har helt andre dimensjoner enn det vi vanligvis forholder oss til i jordbruksoppgjørene. Det er stor usikkerhet rundt tallene, og det er vanskelig å forutse hvordan kostnader og inntekter vil utvikle seg over tid, sier statens forhandlingsleder Viil Søyland.

Krevende

- Forhandlingene vil bli krevende og kravet har store konsekvenser for budsjett, matpriser og norsk jordbruks konkurransekraft på sikt. Regjeringen vil vurdere kravet både ut fra dette og avveininger opp mot et samlet budsjett, sier Søyland. Staten vil legge fram sitt tilbud til jordbruket onsdag 4. mai. Forhandlingene skal være avsluttet 16. mai.