– Ved en glipp så ble det her brevet liggende i sommer. Det kom til oss litt etter den femte juli. Det var selvfølgelig noe vi skulle svart ut i sommerferien, men det ble altså ikke gjort, sier Kommuneoverlege i Trondheim kommune Marte Walstad.

Walstad sier at det var ekstra utfordrende å få samlet de riktige folkene til å svare Statsforvalteren i sommerferien, men hun sier at det faktum at man har ventet ekstra lang tid kan gi et bedre svar.

– Det at vi har ventet litt med å svare ut, kan også gjøre at det blir et bedre svar til Statsforvalteren, sier Walstad.

Bruker ikke gjøre slik

Etter at Nea Radio kontaktet Fylkeslege Jan Vaage hos Statsforvalteren i Trøndelag fikk Trondheim kommune ny frist til 12. september med å svare opp om tiltakene som ble satt inn har hatt en ønsket effekt. – Likevel er jo fem uker veldig lang tid, bør man ikke ha rutiner som følger opp slike saker når det er snakk om pasientenes liv og helse?

– Klart det har du helt rett i at dette var en glipp fra Trondheim kommune, og det er ikke slik vi pleier å gjøre det, sier Walstad.

– Hvordan mener du at de avbøtende tiltakene ved Legevakten i Trondheim har fungert så langt?

– De har fungert slik de var tiltenkt. Det viktigste vi har gjort er å forbedre løsningen. Vi har jo vært pilot på en løsning og det betyr at det ikke er sikkert at den fungerer slik vi har tenkt i teorien når vi får den i praksis, sier Walstad.

Hun sier at de har rettet mye, og at de meste av tingene som fastlegene og legevaktslegene har klaget på er rettet.

– Det foregår fortsatt retting, sier Walstad.

Har blitt bedre

Hun sier at effektiviteten og brukertilfredsheten har blitt mye bedre blant legene på Legevakten. De har gitt legevaktslegene fastlønn for at de skulle kunne ta seg god nok tid til pasientene. Walstad sier at i en oppstartsfase så vil det kreve mer dokumentasjon enn ellers.

– I tillegg har vi leid inn ekstra personell, leger på legevakta for å sikre at det ikke blir så lang ventetid på pasientene, sier hun.

– Hvor lang tid bruker dere på hver pasient i snitt nå på Legevakten sammenlignet med før dere tok i bruk Helseplattformen? – Det jeg kan si er at det til tider kanskje er litt lengre ventetid. Det vi ser er at de som har brukt løsningen mye, og som er godt kjent med den. De har kommet opp i den farten de hadde før vi begynte med Helseplattformen, sier Walstad.

Evig effektivitetstap

– Har du en kommentar til at tidligere fagekspert i Helseplattformen, spesialist i generell kirurgi og karkirurgi ved St. Olavs hospital Martin Altreuther, sier at effektiviteten vil synke mellom fem og femten prosent når man tar i bruk Helseplattformen?

– Det er ihvertfall ikke noe som jeg kan si nå. Vi har et nytt system, og vi har jobbet mye med det for å få effektivisert det. Et slikt felles system er mer komplisert enn fagspesifikke system, sier Walstad.

Hun sier at tida vil vise om de kommer ned på den effektiviteten som hvert enkelt spesialsystem har. Et felles system for alle ville måtte ta med seg litt mere informasjon, og litt flere valg enn hvis man har et system som bare er for fastlegene.

– Jeg har ikke gitt opp målet om å få denne løsningen til å bli like effektiv som den løsningen fastlegene har i dag, avslutter Walstad.

Hør intervjuet med Walstad her: