Pressemelding

Helse Nord-Trøndelag/Sykehuset Levanger har varslet Helsetilsynet og Politiet om at en gravid kvinne i 30-årene døde uventet på sykehuset søndag 30. januar. Kvinnens barn var bekreftet dødt før kvinnen døde.

- Dette er et uventet dødsfall og en tragisk hendelse. I tråd med våre rutiner ble Politiet og Statens Helsetilsynet varslet umiddelbart, opplyser fagsjef Svenn Morten Iversen i Helse Nord-Trøndelag.

Følger opp de pårørende

- Av hensyn til pårørende og den pågående oppfølgingen av saken, kan vi ikke gi detaljer om hendelsen. Mest av alt er vi opptatt av å følge opp pårørende og nær familie, samt vårt helsepersonell som har vært involverte i hendelsen, sier Iversen.

Helseforetaket/Sykehuset Levanger kan av hensyn til den pågående oppfølging av hendelsen ikke gi ytterligere kommentarer, ut over å bekrefte at avdelingen og vårt helsepersonell samarbeider godt med helsetilsynet og politiet.

Helseforetaket vil legge til rette for at alle sider ved hendelsen blir kartlagt og undersøkt.

Levanger/Namsos 01.02.2023 Svein H. Karlsen Kommunikasjonssjef