Handel med kryptovaluta er forbundet med høy risiko for tap, noe mange i Norge har fått føle på kroppen det siste året. I løpet av 2022 alene mistet bitcoin over 60% av verdien sin og tilnærmet alle andre kryptovalutaer har fulgt etter.

Hvorvidt det lønner seg å kjøpe kryptovaluta nå er umulig å spå. Det vi derimot kan si er at det finnes måter å redusere risikoen for tap. Her er 5 tips til deg som skal kjøpe kryptovaluta i Norge.

Tips 1: Bruk en norsk børs

Det er mulig å investere i kryptovaluta direkte via norske børser. Èn av disse betaler også ut en bonus til nye kunder som verifiserer seg med bankID. Les mer om dét og akkurat hvordan du kjøper kryptovaluta her.

Så, hva er fordelen med en norsk megler? I Norge er det ingen ren konsesjonsordning for kryptoselskaper, men de må likevel overholde loven om hvitvasking av penger og kundeidentifisering. Det er mer ryddig og et sunt tegn at de har registrert seg innenlands.

Ikke minst vil de også la deg bruke BankID til verifisering. Da går det mye raskere å identifisere seg sammenlignet med å sende kopier av dokumenter til utenlandske selskaper. Med den siste løsningen er det også en viss risiko for at dokumentene går tapt, slik som passbilder.

Tips 2: Lagre kryptovalutaen selv

Dette tipset er direkte relatert til det første. Du begynner med å kjøpe kryptovaluta hos en norsk børs, men spørsmålet blir deretter: Hvor skal det lagres?

Du burde aldri lagre kryptobeholdningen din hos utenforstående, uansett hvor godt kjent børsen er. Mange har gått konkurs de siste årene eller blitt hacket.

Opprett i stedet din egen lommebok og send over verdiene dit. Som de sier i kryptomiljøet: “Not your keys - Not your coins”.

Tips 3: Hold deg unna ferske prosjekter

Dessverre har mange kjøpt kryptovaluta som senere viser seg å være helt verdiløst. Et høyt antall prosjekter er blitt lansert, ofte med helt ukjente eiere og sårbar datakode som gjør det mulig å hacke prosjektet (noen ganger er dette gjort med overlegg).

For å si det som det er: Mange ulike kryptovaluta kan i dag regnes som ren svindel, drevet frem av lykkejegere og folk som ønsker å tjene penger raskt. Det er et uttrykk for denne typen prosjekter som lanseres raskt før de tappes for kapital - rugpulls.

Derfor bør man aldri kjøpe eller investere i kryptovaluta som er helt ferske og som ikke enda har etablert seg på noen måte.

Tips 4: Unngå volatilitet

Volatilitet er et uttryk som beskriver endringer i kursen til en kryptovaluta. Høy volatilitet innebærer at prisen stiger og faller markant i løpet av kortere tidsperioder. For de som skal kjøpe kryptovaluta er det best å holde seg til mindre volatile prosjekter. Da snakker vi i hovedsak om velkjente typer krypto, slik som Bitcoin og Ethereum.

Både BTC og ETH har riktignok tapt mye verdi det siste året, men lite sammenlignet med andre prosjekter. Det kan være fristende å kjøpe kryptovaluta med mål om å tjene store penger på kort sikt. I realiteten følger det med enorm risiko hvis man velger en slik tilnærming. Det er bedre å handle krypto som har lavere volatilitet.

Tips 5: Kjøp kryptovaluta med langsiktig verdi

Med langsiktig verdi menes det å investere i kryptovaluta som har reelle egenskaper som kan komme til nytte over tid. Et eksempel er ethereum og dens støtte for byggingen av smartkontrakter.

Dette er digitale kontrakter som gjør det mulig å fastsette eierskap, utforme gjeldsbrev og så videre. Slike egenskaper kan skape verdi over tid fordi de har en reell bruk i den virkelige verden.

Merk: Dette er ikke finansiell rådgivning eller en anbefaling om å kjøpe en spesifikk kryptovaluta.

Tips 6: Ikke invester i kryptovaluta via derivater

Derivater er aktivum som henter prisingen sin fra et annet (underliggende) aktivum. De gjør det mulig å handle krypto uten å eie instrumentet, samtidig som man kan gire investeringen. Noen steder er det mulig å kjøpe krypto med opptil x100 giring.

Eksempel: du kjøper krypto for 100 kroner med x100 i giring. Som et resultat vil du “investere” i krypto for 10,000 kroner (100 kr multiplisert med 100). Hvis prisen rører seg med 1 prosent vil du tjene 100 kroner. Hvis den faller med 1 prosent vil hele kapitalen din gå tapt.

Å kjøpe kryptovaluta som en giret investering medfører høy risiko for tap og er noe du enkelt aldri burde gjøre. Det er forøvrig ikke mulig å investere i krypto med derivater hos norske børser på nåværende tidspunkt.