Nea Radio har fått flere spørsmål om hvorfor vi - som det eneste mediehuset i Trøndelag - nå velger å gå ut med navnet på kommunen der en forhenværende kommuneoverlege er siktet for overgrep mot flere pasienter over en lengre periode.

Essensiell informasjon

Årsakene er flere, men først og fremst er grunnen det massive omfanget av saken. Nesten seksti personer har anmeldt og det har kommet inn nærmere hundre varsler. Det antas å være store mørketall av overgrepsofre i denne saken, og mange av de dette kan gjelde er ikke lenger bosatt i den aktuelle kommunen. Media har et samfunnsansvar og et ansvar for at viktig informasjon når ut til de det gjelder. En vesentlig del av denne informasjonen er hvilken kommune denne legen var ansatt i.

En annen årsak er punkt 4.7 i Vær Varsom-Plakaten (VVP): «… Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke».

Googler man kommuneoverlege og Trøndelag dukker det opp et knippe kandidater, som ikke har noe med denne saken å gjøre, og jeg vet at noen av dem allerede har fått kastet mistanken mot seg. Det er vår plikt å informere på en slik måte at vi unngår mistenkeliggjøring og unødig belastning av andre i samme posisjon.

Ikke lenger ansatt

Den aktuelle kommuneoverlegen har ikke jobbet som kommuneoverlege/fastlege i denne kommunen siden juli i fjor, og er nå sagt opp. Vedkommende er derfor ikke lenger registrert i kommunen og kan ikke søkes opp på nettsiden deres. Han er dermed ikke identifisert direkte ved at kommunenavnet blir offentliggjort.

Og til sist: Saken har pågått over lengre tid, den vokser stadig i omfang og alvorlighetsgrad og har endret seg vesentlig etter at den ble kjent i media første gang. Vi må hele tiden ta nye etiske vurderinger. Det er ikke kommunen som legger redaksjonens etiske retningslinjer, men når de inviterer til pressekonferanse for å informere og svare på sin rolle i denne saken, ser jeg ikke lenger at det er grunn til å ikke fortelle hvilken kommune dette angår. Av hensyn til alle involverte, berørte og pårørende.

Dette er dessuten en person som har innehatt en sentral rolle og posisjon over flere år i et lite lokalsamfunn, og som har utøvd og hatt stor makt. Men viktig: Han er ennå ikke dømt, kun siktet og politiets etterforskning pågår fortsatt.