Det var i juli i år den mannlige fastlegen, som var ansatt som kommuneoverlege i en kommune i nordre del av Trøndelag, fikk sin autorisasjon suspendert av Statens helsetilsyn. Bakgrunn for suspensjonen er klager på atferd under konsultasjon som blir beskrevet som krenkende og ubehagelig.

Siden media for første gang omtalte saken i starten av august, har flere personer meldt inn klager på kommuneoverlegen.

Onsdag ble det kjent at mannen er siktet etter straffelovens paragraf 295a, som omhandler seksuell omgang ved misbruk av stilling og avhengighetsforhold eller tillitsforhold. – Etter at vi har fått inn flere varsler, ble det utferdiget en siktelse om at legen skal ha skaffet seg seksuelle omgang med misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, altså straffelovens paragraf 295 bokstav a, sier etterforskningsleder i Trøndelag politidistrikt, Ellen Burheim, til Nea Radio.

Hadde tillit til kommuneoverlegen

I et dokument fra Statens helsetilsyn, som Nea Radio har fått delvis innsyn i, står det;

"Kommunedirektøren skriver at kommuneledelsen har tillit til arbeidet du (kommuneoverlege journ.anm) gjør både som fastlege og kommuneoverlege. Han bekrefter at ledelsen er kjent med innholdet i klagene. Du har vært åpen med arbeidsgiver om klagene og alvorlighetsgraden i situasjonen, og du har på eget initiativ informert din nærmeste leder og kommunedirektøren om situasjonen.".

Nea Radio har torsdag fremlagt dette ovenfor kommunedirektøren i den aktuelle kommunen.

Hvordan kan dere ha tillit til en kommuneoverlege når dere er kjent med de klagene som da hadde kommet? - Når vi ble kjent med innholdet i klagene, har jeg senere i skriftlig brev til Statens helsetilsyn trukket tilbake den tillitserklæringen som vi i utgangspunktet ga tidlig i juli. Vil dere si dere har tillit til han?- Nei. Vi er veldig tydelig på at vi har trukket det tilbake. Det er sendt et eget brev fra kommunen til Statens helsetilsyn, hvor det står at vi trekker tilbake den tillitserklæringen. Vi har dessuten suspendert ham som kommuneoverlege. Jeg kan ikke si at vi har tillit til ham, det blir helt feil.

Foto: BJARTE JOHANNESEN / NRK

LES OGSÅ:Politiet ransaket boligen og legekontoret til overgrepssiktet kommuneoverlege

Visste ikke noe om gammel sak

En av klagene som har kommet inn etter at saken ble offentliggjort i media, er fra en pasient som i 2006 klaget på samme lege. Også den gang omhandlet det grenseoverskridende adferd. Statens helsetilsyn valgte da å gi legen en advarsel.

Ordføreren i den aktuelle kommunen visste ingenting om saken fra 2006.

– Jeg ble veldig opprørt og var helt uvitende til saken da jeg fikk rede på den først i juli av kommunedirektøren. Det virker som det er en svært alvorlig sak, der mange kan være involvert. Jeg håper Helsetilsynet og politiet kommer til bunns i saken. Og at de som er berørte blir hørt, sier ordføreren i et intervju med NRK.

På spørsmål om noen i kommuneledelsen visste om klagen fra 2006, svarer kommunedirektøren: - Nei, vi var ikke kjent med de klagene, og det var ganske langt tilbake i tid. Etter vi ble kjent med den saken, har vi lett arkivet for å se om vi finner saken, og det har vi gjort. Dette var tidligere helt ukjent for meg og ledelsen rundt meg. Vi ble ikke oppmerksom før i august.

Hvordan kan dette ha seg?- Det er så enkelt som at det for det første er en gammel sak, også er det slik at de som den gangen satt som ledere, de er ikke lengre i kommunen.

Flere har tatt kontakt

Onsdag opprettet kommunen en krisetelefon som følge av den pågående saken, står det på kommunens hjemmesider. Telefonen er ment for å tilby rådgivning og bistand til de som trenger det, og blir ikke betjent av ansatte i kommunen.

Kommunen opplyser at de samarbeider tett med både Statsforvalteren, politiet, RVTS, Nok og Helse Nord-Trøndelag, for å kunne tilby rådgivning og bistand til de som trenger det. Kommunedirektøren forteller at telefonen blir betjent av Nok Trøndelag, som er et ressurssenter mot seksuelle overgrep, og ikke av noen ansatte i kommunen.

-Vi har søkt råd og hjelp hos de beste, og det er Nok Trøndelag. De er vant til å håndtere slike samtaler, og vil være i god stand til å ta imot, men også gi råd på veien videre. Det gjør de på en langt bedre måte enn hva vi er i stand til å gjøre. Kommunedirektøren har ingen telling på antall personer som har tatt kontakt, men bekrefter at det er personer som har tatt kontakt.

LES OGSÅ:Flere kvinner reagerer på kommuneoverlegens behandling

Foto: Henrik Einangshaug

Klar oppfordring

Kommunedirektøren er tydelig på at saken preger den lille kommunen, og forteller det nok har svirret litt rykter utover sommeren.

- Slik jeg kjenner innbyggerne, tror jeg ikke innbyggerne trodde det var så galt før det kom i media i går. Jeg tror nok det er litt sjokkartet akkurat nå, sier kommunedirektøren, før vedkommende videre sier: - Håper at alle de som har opplevd noe ubehagelig, eller som har noe å melde, at de melder det på kontakttelefon, slik at vi får ryddet opp og luftet ut, slik at det blir greit i den forstand at alle får hjelp. Og ikke minst at politiet får avgjort om dette er strafferettslige saker. Det ser det ut til å være, men det er ikke kommunen sin oppgave å avgjøre det.

Uansett utfallet av saken, er kommunedirektøren tydelig på at saken preger det lille lokalsamfunnet.

- For oss er dette uansett utfall traumatisk for hele samfunnet, fordi det er så mange berørte. Det tar vi på høyeste alvor, det er det ingen tvil om.

Søker etter fastlege

Som følge av den pågående saken, hvor altså en av kommunens fastleger er suspendert, har kommunen utlyst stilling som vikarierende fastlege.

- Vi jobber med å finne vikarløsning for den legen, og håper å ha på plass en løsning i begynnelsen av september, sier kommunedirektøren torsdag. Har dere fått inn søkere? - Detaljene kjenner jeg ikke, men jeg regner med det. Hvis vi ikke får søkere på den vikarløsningen vi nå har lyst ut, vil vi gjøre en avtale med et vikarbyrå, slik at vi sikrer oss legetilgang.