Stjørdal kommune

Stjørdal kommune mottok mandag et brev fra Statsforvalteren, der de informerer om at de har summert varslede dagsbøter og ilagt kommunen en bot på 600 000 kroner.

Startet i barnehagen

Bakgrunnen for boten er flere mangler i håndteringen av en skolemiljøsak ved Skjelstadmark skole. Saken gjelder en mobbesak, som har pågått over en lengre periode ved skolen.

Bruddet gjelder kapittel §9A i opplæringsloven: Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

En elev ved skolen skal ha blitt mobbet helt siden barnehagen, og både kommunen og skolen har vært gjort oppmerksomme på dette siden mobbingen startet.

Foto: Arild Berg

Blir betalt

Ifølge et brev til Stjørdal kommune fra Statsforvalteren skal eleven ha blitt utsatt for «krenkelser i form av utestenging, negative kommentarer og nettmobbing». I tillegg står det at det har vært «perioder hvor eleven ikke vil gå på skolen, nekter å stå opp, nekter å gå på bussen, og gråter».

– Vi har lagt ned mange ressurser i denne saken. Men selv med kontinuerlig innsats, greide dessverre ikke kommunen å lukke saken innen rimelig tid slik det må kunne forventes av oss, sier kommunedirektør Tor Jakob Reitan i en pressemelding kommunen har sendt ut.

- Vi beklager det som har skjedd overfor alle involverte, sier han.

Reitan sier videre at boten vil bli betalt.

Det var i november 2021 at Statsforvalteren ila Stjørdal kommune dagbøter. Bøtene var blant annet på grunn av manglende dokumentasjon og involvering i arbeidet med en skolemiljøsak ved Skjelstadmark skole. Statsforvalterens avvik ble lukket før sommeren.

Boten er redusert

Dagsbøtene i perioden utgjør i utgangspunktet 900 000 kroner. Men fordi dette er, det Statsforvalteren beskriver som, «en kompleks og utfordrende sak», har Statsforvalteren valgt å sette ned beløpet til 600 000 kroner.

- Jeg har personlig vondt av alle barna, foreldre og ansatte ved Skjelstadmark skole som har stått i dette lenge. Denne saken har berørt et helt skolemiljø, men nå ser alle fremover og det gjør meg optimistisk, fortsetter Reitan i pressemeldingen.

- Vi har en god dialog med Statsforvalteren, og har avtalt at vi skal sette oss ned sammen for å gjennomgå begges håndtering av saken og ta felles lærdom av den, avslutter Reitan.

Hør intervjuet med kommunedirektøren her: