Ungdomskandidat for Trøndelag Arbeiderparti, Emilie Græsli, brukte torsdag taletiden sin på Arbeiderpartiets landsmøte på skolepolitikk.

Hun utfordret kunnskapsminister Tonje Brenna på blant annet fraværsgrensen, stress og press blant unge, og eksamensordningen.

– I dag mister vi hver femte elev fra skoleløpet, en av fem ungdommer fullfører ikke videregående. Jeg reiste ned til landsmøtet for å snakke om at Arbeiderpartiet må sørge for en skole der alle har de samme mulighetene til å lykkes, og da må vi gjøre noe med Høyres fraværsgrense og eksamensordningen, sier hun.

I dag er det omtrent 20 prosent av elevene i videregående som ikke fullfører på fem eller seks år. Græsli peker spesielt på fjerning av fraværsgrensa og å endre dagens eksamensordning som tiltak for å få flere gjennom skoleløpet.

Under behandlingen av saken fredag ble forslaget om å fjerne dagens ordning vedtatt.

- Et nytt nasjonalt fraværsreglement skal erstatte dagens regler, og være mer fleksibelt og rettferdig for elever i videregående skole, sier en strålende fornøyd Emilie Græsli.

Hør intervju her: