Frihets- og veterandagen ble gjennomført med arrangementer fra tidlig morgen til sein kveld i Stjørdalsdalføret.

Veteranene i Veteran Midt-Norge stilte i egen enhet ved flaggheisen ved regimentet på Værnes som første del av arrangementene.

Dette er en årviss tradisjon som veteranene synes er flott å få være med på.

– Det var også hyggelig at HV12s nye sjef, oberst Marianne Eidem, ser verdien i å fortsette å innlemme oss i Frihets- og Veterandagen på Værnes, sier Arnstein Galåen i Veteran Midt-Norge (VMN).

Det er også en årlig tradisjon at Hegra Festnings Venner og Veteran Midt-Norge hedrer de falne ved Hegra Festning.

I år var det Geirr T. Hagen fra Stjørdal kommunestyre og VMN som sto for tale og kransenedlegging.

Senere på dagen fikk Geirr blomster fra ordfører i Stjørdal Eli Arnstad for sin innsats i arbeidet med Veteranplan i Stjørdal og for arbeidet han generelt utfører for veteranene i dalføret.

En annen stjørdaling som ble hedret for sin innsats, er Paul Skovgaard Kruse.

Paul Skovgaard Kruse fikk medalje av finansminister Vedum

Under et arrangement på Bæreia, ble han dekorert med medalje for sin innsats i internasjonale operasjoner. Det var finansminister Trygve Slagsvold Vedum som overrakte medaljen, sammen med sjef FFV fra Forsvaret.

Dagen ble avsluttet med den årlige markeringen ved Monsberga, og avsluttet med Veteraninspektørens pizza-servering i Stjørdal.