Sommertid ble først foreslått av Benjamin Franklin i et essay så tidlig som i 1784, men ble ikke tatt i bruk før første verdenskrig; Tyskland var først ute i 1916, og deretter fulgte Storbritannia. Tanken var å få bedre utnyttelse av sommermånedene, med lys en time ekstra om kvelden, og minske energibruken. Energisparing har nok hatt mindre betydning i de industrialiserte landene i senere tid.

Ikke alle land

Sommertid brukes i de tempererte soner av verden, i tropene varierer dagen så lite at det er lite praktisk der. På den nordlige halvkule brukes sommertid i månedene mars/april til oktober/november. Den sørlige halvkule har sommertid fra oktober til februar/mars.

I Europa var det lenge bare Island som ikke benyttet sommertidsordning. I 2011 besluttet imidlertid Russland seg for å gå bort fra ordningen. En dominoeffekt førte til at også nabolandene Hviterussland fjernet sommertiden samme året. I 2012 ble det dessuten fremmet forslag i Tyrkia om å oppheve sommertiden.

Fra 2007 ble sommertiden i store deler av USA og Canada, kalt Daylight saving time (DST) på engelsk, utvidet med flere uker, fra andre søndagen i mars til første søndag i november. Dette gir dem nesten åtte måneder med sommertid i året.

Dagslyset bestemmer

Island har i dag sommertid hele året. Fordelen med det for et land som ligger langt mot nord er at flere får gleden av litt mer dagslys på ettermiddagen, da folk flest har bruk for dagslyset for eventuelle uteaktiviteter. De fleste er ikke avhengig av dagslys i jobben på morgenen lenger.

Sommertid i Norge I gjeldende forskrift om sommertid fastsettes den som normal tid for kongeriket Norge i tiden mellom kl. 0200 siste søndag i mars og kl. 0300 siste søndag i oktober.

I Norge har man hatt sommertid i 1916, 1943–45 og 1959–65. Dessuten hadde man sommertid også om vinteren fra og med 11. august 1940 til og med 2. november 1942. Siden har Norge hatt sommertid hvert år siden 1980. I 1996 ble Norge og alle EU-land enige om at sommertiden starter siste søndag i mars og slutter siste søndag i oktober.

Ved sommertidens start, blir klokken skrudd én time frem kl. 02:00, og ved sommertidens slutt blir tiden skrudd én time tilbake kl. 03:00. Sommertid i Norge vil si UTC+2, mens normaltid/vintertid vil si UTC+1. For å slippe forvirring for dem som reiser mellom tidssoner, skjer overgangen samtidig i alle deltagende land i Europa.

Huskeregler for riktig retning

En huskeregel for hvilken vei man stiller klokken, er å stille viserne mot sommeren, altså fremover (mot sommeren) om våren, og bakover (mot sommeren) om høsten. En annen regel er å gjøre som med utemøblene: Sett dem frem om våren, sett dem tilbake om høsten. I USA har man et uttrykk som sier Spring Forward, Fall Back. Ordspillet henspiller på vår (spring) fram høst (fall) tilbake.

Hvem har ansvaret for tiden?

Det er Justervesenet som har ansvaret for å forvalte Norges tid og bidrar til det som kalles Universell tid (UTC).