SAMINOR 3 er en helse- og levekårsundersøkelse i regi UiT Norges Arktiske Universitet, og tar for seg den samiske, nord-norske og trønderske befolkningen.

Målsetninga med prosjektet er å få mer kunnskap om helse og levekår i samisk, kvensk og norsk befolkning i utvalgte områder i Nord- og Midt-Norge.

Livsstilssykdommer

Viktige temaer vil være de store livsstilssykdommene, slik som diabetes og hjerte-karsykdommer, og ulike temaer relatert til psykisk helse og livskvalitet.

En annen målsetning med er å videreutvikle brukerperspektivet til å omfatte befolkninga som inviteres til å delta.

Torsdag får Røros besøk av undersøkelsen.

Inger Dragsvold fra senter for samisk helseforskning ved UiT håper mange tar kontakt og blir med på undersøkelsen som foregår på Storstuggu. Det hele starter klokken 16.30 torsdag ettermiddag.

Hun sier at selv om det kanskje ligger litt føringer i navnet på undersøkelsen, så er den for alle innbyggerne i kommunen - ikke bare den samiske befolkningen.

Slik foregår undersøkelsen

Til sammen inviteres 90 000 personer fra 50 ulike kommuner til å delta i undersøkelsen.

Deltagerne fyller først ut et spørreskjema, digitalt eller på papir, for så å møte opp til en fysisk undersøkelse på feltstasjonen i kommunen.

Her måles høyde, vekt, liv- og hoftevidde, blodtrykk, lungefunksjon, hvilepuls, hjerterytme (EKG) og gripestyrke.

Deltakere over 70 år inviteres også til test av balanse og hukommelse, konsentrasjon og oppmerksomhet.

Undersøkelsen varer omtrent 30–45 minutter.

Tilleggsundersøkelsen for de i alderen 70–79 år tar omtrent 30 minutter.

Hør intervju med Inger Dragsvold her: