Formannskapet i Selbu er fornøyd med den økonomiske utviklinga.

Denne uka ble halvårsrapporten lagt fram og selv om det fortsatt er minus-tall, fikk både rådmann og økonomisjef skryt for hvordan de har håndtert den vanskelige økonomiske situasjonen i kommunen.

- Barnevernet er en av utgiftspostene det er vanskelig å kontrollere, sier ordfører Inga Balstad.