Det ble 7-0 i formannskapet onsdag for å bevare skolene i Brekken og Glåmos. Dermed har lokalpolitikerne i Røros avvist rådmannens innstilling og sender nå et klart signal til administrasjonen om å finne andre steder å stramme inn på.

Onsdag formiddag antydet høyres Ole Jørgen Kjellmark at kommunen på enkelte områder er overadministrert og at det kan være mye å hente der.

Økt eiendomsskatt og lavere nedbetaling av gjeld er andre virkemidler som er nevnt i forbindelse med budsjettet 2015.

Hør mer i Nea Radios formiddagssending torsdag.