Banksjef Even Kokkvold i Rørosbanken sier at styret i banken har strekt seg svært langt for å bistå Destinasjon Røros i deres økonomiske situasjon. I tillegg til nytt lån, bidrar banken i en frivillig akkord som medfører en nedskrivning av gjelden til banken med kr. 300.000,-.  Røros Vekst stiller en garanti på 1 million kroner for låneopptaket.

Det har den senere tida kommet fram at Destinasjon Røros har vært i en vanskelig økonomisk situasjon. Nå viser det seg at denne situasjonen har vært langt mer alvorlig enn hva folk flest har kjent til. Underskudd i 2015, oppbrukt kassakreditt og feilbudsjettering av inntekter for 2016 gjorde at likviditetssituasjonen i selskapet var akutt.

Torsdag kveld sendte RørosBanken og Røros Vekst ut en pressemelding der de bekrefter at de har gått inn og reddet Destinasjon Røros fra konkurs.

Der kommer det fram at de etter en grundig vurdering har kommet til at en eventuell konkurs i Destinasjon Røros vil kunne få store konsekvenser både på kort og lang sikt: