RørosBanken undertegnet torsdag en avtale om salg av alle aksjene i selskapet J Engzelius & Søn AS (JES) til ForrBo Gruppen.

RørosBanken overtok selskapet i 2012 etter en omfattende restrukturering og har i tiden etter forestått den daglige drift og forvaltning av selskapet som omfatter Finnegården, Leighgården og seter/landsted på Sundet.

Store deler av eiendommene er utleid og det har vært gjort betydelige investeringer i denne tiden. Banken har hatt som intensjon å overdra selskapet til proffesjonelle eiendomsforvaltere når tiden var moden. Det har vært svært viktig å inngå avtale med en part som tenker langsiktig og som ønsker å bidra til å utvikle eiendommene på best mulig måte for alle innvolverte.

ForrBo Gruppen er et konsern som i over 30 år har hatt hovedfokus på utbygging, kjøp og salg samt utleie av forretning og boligeiendommer. Konsernet bedriver også utvikling av hytteeiendommer flere steder i Trøndelag. Konsernets hovedkontor er i Stjørdal hvor også hovedtyngden av eiendommer er.

Selskapet er videre representert i Levanger, Malvik, Orkdal, Tydal og ikke minst på Røros der ForrBo allerede er i gang med utvikling av hytteområder.

Samlet besitter konsernet gjennom ulike eierselskap 25.000 m2 næringsarealer. Eier av konsernet er familien Salberg, der administrerende direktør Tormod Salberg er en kjent hytteeier og næringsaktør i Stugudal i Tydal.

Avtalepartene er enige om at det knytter seg spesielle historiske interesser til deler av eiendommene i JES og at det er avgjørende at disse sikres en langsiktig framtidig forvaltning, istandsettog og tilgjengelighet for allmenheten og for Røros som samfunn.

Det er derfor en sentral del av avtalen at 2. etasje i Finnegården samt hovedhuset på Sundet skilles ut og legges i en egen stiftelse eller annet adekvat rettssubjekt med eget og uavhengig styre som ivaretar drift og forvaltning av disse eiendommene.

Det forutsettes også at interiøret i disse delene blir en del av stiftelsens eiendom slik at alt kan sees i en histyorisk samenheng.

Både RørosBanken og ForrBo Gruppen er svært tilfreds med den avtalen som er inngått og begge parter ser fram til å starte en spennende og langsiktig videreutvikling av eiendommene.