– Relasjonen mellom de avdøde er at vi mener at det er familiert. At alle de tre avdøde er i familie, sa etterforskningsleder Elvind Guldseth under pressekonferansen.

De døde er to menn og en kvinne. Alle er over 18 år. Politiet ønsker ikke foreløpig å gå inn på hvordan de døde.

I natt har politiet tatt vitneavhør, avhør av melder og rundspørring i nabolaget. De ønsker ikke å gå inn på detaljer om drapsvåpen eller funn på åstedet.

Hypotese styrket

Politiets funn på åstedet etter at kriminalteknikere har jobbet gjennom natten gjør at de er mer sikker på hva som har skjedd.

– Av de funnene som vi har gjort frem til nå, de gjør at politiets hypotese om at det dreier seg om to drap og et sjødrap er forsterket, sa Guldseth videre.

Etterforskningsleder Eivind Guldseth sa under pressekonferansen at minst én av de avdøde bor på adressen.

De avdøde skal obduseres for å fastslå dødsårsak og identitet.