– Dette er en for høy kvote for en sterkt truet art som ligger langt under bestandsmålet, sier Arnodd Håpnes, fagleder for naturmangfold i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Gaupa regnes som sterkt truet i Norge. Stortinget har vedtatt et mål om 65 ungekull av gaupe hvert år. Ifølge Rovdata er det fra 2020 til 2022 registrert 66,5, 67 og 58,5 familiegrupper av gaupe i Norge. Bestandstallene viser at gaupebestanden i 2020 og 2021 lå svært nær det nasjonale målet på 65 ungekull i året, mens det for 2022 lå under.

Kvotejakt i tre regioner

Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ungekull er fordelt på regionale bestandsmål. I region 2, 3 og 5 (tidligere Hedmark) og 6 ligger bestandstallet på eller over det regionale bestandsmålet, mens regionene 4 (Oslo, tidligere Akershus og tidligere Østfold), 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark) ligger under. Region 1 (Vestland, Rogaland og tidligere Vest-Agder) har ikke bestandsmål for gaupe, og det er ikke åpnet for jakt i denne regionen.

Miljødirektoratet fastsetter kvote for gaupejakta i de regionene der bestanden ligger under bestandsmålet over et treårs gjennomsnitt. Direktoratet har ikke åpnet for gaupejakt i regionene 4, 5, 7 og 8.