Aktiviteter i reindrifta gir gode opplevelser, mestring, utvikling og trivsel. Det bidrar til å hjelpe folk som har ulike utfordringer.

- Mestring og utvikling er viktig for alle. «Ut på vidda» er et verdifullt tilbud for personer som har ulike utfordringer, og en stor ressurs for kommunene. I tillegg er tjenesten en god tilleggsnæring for reindriften, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

«Ut på vidda» er et tilbud til barn, unge og voksne som har spesielle behov og trenger en trygg arena. Personer som benytter seg av «Ut på vidda»-tilbudene får delta på meningsfulle, praktiske oppgaver, fysisk aktivitet, gode opplevelser i naturen, kontakt med dyr, måltider og blir en del av et fellesskap.

Stor interesse

Fylkesmannen i Troms og Finnmark melder om stor interesse for tilbudet. Mange ønsker å tilby lærings- og omsorgstjenester i reindrifta. «Ut på vidda»-tilbudet dekker Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag. Tilbudene kan kjøpes av kommuner.

«Ut på vidda» ble testet som et treårig prøveprosjekt, og ble ledet av Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Prosjektet finansieres over reindriftsavtalen.

Helse- og læringstilbud i landbruket og i reindrifta

«Ut på vidda» er reindriftens svar på landbruket sitt «Inn på tunet». I dag er det over 400 godkjente «Inn på tunet»-gårder som tilbyr tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Mange av Inn på tunet-tilbyderne har kompetanse fra andre sektorer enn landbruket, for eksempel sykepleier, lærer eller pedagog.