Pressemelding fra NAV Trøndelag

Sammenlignet med mai i fjor er antall arbeidssøkere i fylket redusert med 6 411 personer. Trøndelag har nå den laveste arbeidsledigheten i landet. Andelen arbeidssøkere utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken, hvorav 2 948 er helt ledige (1,2%), 1 865 delvis ledige (0,8%) og 974 arbeidssøkere er i tiltak (0,4%).

– Ledigheten er mer enn halvert siste året og er betydelig lavere enn den var før pandemien. Det er positivt at så mange er i jobb, samtidig er det veldig bekymringsfullt at stadig flere virksomheter melder om alvorlige rekrutteringsproblemer. Vår bedriftsundersøkelse viser at hver fjerde trønderske virksomhet ikke får tak i kompetansen de trenger, sier Torbjørn Aas, direktør i NAV Trøndelag.

Antall utlyste stillinger i mai høyere enn antall arbeidssøkere

I mai ble det lyst ut 6 007 ledige stillinger i Trøndelag, noe som er 11 prosent flere enn mai i fjor. Flest stillinger er lyst ut innenfor helse, pleie og omsorg (1 381), fulgt av butikk og salgsarbeid (851) og reiseliv og transport (627).

– I teorien kan vi si at det er jobb til alle som ønsker det, men så enkelt er det ikke. Det er mismatch mellom tilgjengelig kompetanse hos de som ønsker jobb og det virksomhetene etterspør. Kompetansemangelen illustrerer alvoret i situasjonen. Derfor må det jobbes med kvalifisering og rekvalifisering av arbeidssøkere og andre som i dag er utenfor arbeidslivet, og som vi ikke finner i våre ledighetsstatistikker. Det er dette vi gjør i Trøndelagsmodellen, som er vår prioriterte metodikk, og hvor muligheten for å lykkes ligger i utstrakt samarbeid og tett dialog med arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene i fylket, sier Aas.

Foto: NAV Trøndelag.

Færre ledige i alle yrkesgrupper

Det er nedgang i helt ledige i alle yrkesgrupper i mai. Flest helt ledige er det innenfor industriarbeid (376), ingen yrkesgruppe eller uoppgitt (374), serviceyrker, og annet arbeid (332) samt bygg og anlegg (309). Sammenlignet med i fjor er det en reduksjon i antall helt ledige innenfor alle yrkesgrupper, størst er nedgangen innenfor reiseliv og transport, her er det 743 færre helt ledige enn på samme tid i fjor.

12 kommuner med ledighet under 1 prosent

Med unntak av Meråker (2,7%) og Indre Fosen (2,6%) er andel helt ledige under to prosent i alle kommunene i fylket. I 12 kommuner er andelen under 1 prosent. Lavest ledighet har Leka (0,4%), Åfjord og Høylandet (0,5%). Sammenliknet med mai i fjor har antall helt ledige økt i Midtre Gauldal og Indre Fosen. I fylkets øvrige kommuner går ledigheten ned eller holder seg stabil.