Den tidligere generalsekretæren i Kirkenes Verdensråd ble tilsatt som ny preses torsdag 30. januar av et enstemmig kirkeråd. Han var Bispemøtets eneste kandidat.

På grunn av koronakrisen, vil vigslingen og innsettelsen i Nidarosdomen søndag 10. mai ha en dempet karakter. Gudstjenesten er planlagt i samarbeid med lokal smittevernmyndighet, og har betydelige begrensninger i forhold til hvor mange som kan være inne i kirkerommet.

Det er visepreses biskop Atle Sommerfeldt, som leder selve vigslings- og innsettelseshandlingen. Biskopene Herborg Finnset og Stein Reinertsen vil også medvirke i gudstjenesten, i tillegg til leder av Kirkerådet, Nidaros bispedømmeråd og Sørsamisk menighetsråd.

Domkantor Magne Harry Draagen og en korgruppe fra Nidarosdomens guttekor bidrar til det musikalske innholdet i vigslingsgudstjenesten

NRK overfører gudstjenesten direkte på radio og TV.