Pensjonistpartiet ved Olav Halvor Megård stiller under torsdagens kommunestyremøte i Holtålen et grunngitt spørsmål der ordføreren bes redegjøre for prosessen rundt rebehandlingen av Gauldalsløypa.

Ordføreren kan svare selv, eller han kan overlate det til rådmannen eller den han delegerer til.

Her er spørsmålet, eller rettere sagt spørsmålene:

Pensjonistpartiet i Holtålen er svært bekymret for at snøscootermiljøet ikke skal få etablert lovlig trase til fornøyelseskjøring på grunn av fortsatt lav kvalitet i saksbehandlingen.

Det forrige kommunestyrets vedtak om godkjenning av en fornøyelses løype (Gauldals løypa) ble etter pålegg fra Fylkesmannen formelt opphevet senvinteren 2019 etter en skandaløs mangelfull saksbehandling fra administrasjonens side.

I stedet for å ta inn over seg kritikken valgte både tidligere ordfører og kommunedirektøren å karakterisere Fylkesmannens vedtak som TYNN SUPPE.

Fylkesmannens opphevelse av det forrige kommunestyrets vedtak burde ført til at det nye kommunestyre fikk framlagt en prinsippsak om etablering av scooterløype(r) i kommunen.

Det er mye som tyder på at det nye kommunestyret er langt mindre «cowboy» enn det forrige og vil stille langt strengere krav til seriøsitet i saksbehandlingen i kontroversielle saker.

Kommunedirektøren og ny-ordfører, samt saksbehandler fra kommunen i tillegg til saksbehandler fra plankontoret i Rennebu har deltatt i møter med Fylkesmannen om gjenåpning av Gauldals løypa snarest mulig.

Et møte det ville vært naturlig at hele formannskapet deltok i. At et slikt møte skulle finne sted ble ikke fanget opp av et flertall av formannskapets medlemmer.

Ved etterlysning av referat fra møtet ble dette lagt fram etter flere uker. Det er mye som tyder på at referatet er produsert i ettertid og er skrevet etter «husken». Uansett så er referatets innhold så lite konkret at det er helt verdiløst.

Kommunedirektøren og ordfører har i de 2 siste møtene i formannskapet sagt klart i fra at de vurderer en gjenåpning av Gauldals løypa i 2021 som «piece of cake» og at de er svært imponert over arbeidet med å etablere løypenett i regi av Holtålen snøscooterklubb.

Pensjonistpartiet tolker dette som at Fylkesmannen har gitt blanko fullmakt for gjenåpning og at et fortsatt arbeid for å stoppe planene er fånyttes for motstanderne.

Det eneste kravet er at det foretas en kartlegging/telling av storfugl i Målåseterområdet på sen vinter/tidlig vår. Det er visst Fjelloppsynsmannen som har fått dette oppdraget.

Imens går ryktene på bygda om at rapporten for lengst er ferdigprodusert. Kan vi anta at kommunedirektør og ordfører øver tostemt på «Alle fugler små de er» ? Med bakgrunn i historikken om skandaløs saksbehandling og det faktum at et nytt kommunestyre er valgt er det betimelig å stille følgende spørsmål:

  • Med den dype splittelsen blant innbyggerne vil det være riktig at kommunedirektøren aktivt engasjerer seg nok en gang for å gjenåpne ei løype for fornøyelseskjøring basert på ønske fra en særinteresseklubb ?

  • Er kommunedirektøren seg sitt ansvar bevisst som kommunedirektør for ALLE innbyggerne når han vet at dette splitter bygda på midten ?

  • Våre nabokommuner i sør (Røros, Os, Tolga, Tynset med flere) har lagt dette temaet dødt. Hvorfor skal Holtålen kommune bruke verdifull tid og ressurser som ellers kunne vært benyttet til fokus på langt viktigere områder, f.eks utarbeiding av en folkehelseplan ?

  • 2 omfattende hytte-undersøkelser i kommunen har konkludert med at det primært er stillhet, ro og tilgang til oppkjørte skiløyper hytte-eierne setter størst pris på. Hvorfor velger kommunedirektøren å overse disse tilbakemeldingene og heller vil satse på noe hytteeierne ikke har etterlyst ?

  • I kommunens klimaplan for 2011-2020 står det følgende: «klima-belastningen skal reduseres og skal utvikles innenfor naturens bæreevne» Hvorfor ønsker da kommunedirektøren å øke klimautslippene ved å fremme forslag om løyper for fornøyelseskjøring ?