Komiteen for oppvekst i Røros kommune har utredet framtidas barnehagestruktur i Røros, og foreslår å samle sentrumsbarnehagene ved Øya barnehage.

Det betyr at Kvitsanden barnehage og Ysterhagan barnehage blir lagt ned. Utredningen er nå ute på høring, og frist til å komme med uttalelser er 9. januar.

Årsaken til at komiteen har landet på området ved Øya barnehage som tomtealternativ, er hovedsakelig tidsaspektet.

– Per i dag er området det eneste som er tilgjengelig for snarlig byggestart slik at tidsplan kan overholdes. Vi mener dette er et godt tomtealternativ som befinner seg i nærhet til friluftsareal, idrettsanlegg og sentrum. I tillegg kan man bygge «i fred og ro» og gjøre seg ferdig før innflytting, skriver komiteen i sin innstilling.

Komitéen har vurdert om man skal slå sammen to eller tre barnehager.

– Hovedårsaken til at vi har landet på å slå sammen alle tre til en stor ny barnehage, er den siste tids opplysning om at det sannsynligvis vil påløpe betydelige kostnader til oppgradering og rehabilitering samt utskifting av ventilasjonsanlegg i eksisterende Øya barnehage, skriver de.

– En vil få en ny moderne barnehage med god plass og på sikt vil man også få en fleksibel driftseffektiv barnehage der man kan utnytte stordriftsfordel. Vi har konkludert med at fordelene oppveier mulige ulemper med en stor barnehage og tror at man med videre involvering av de ansatte og fagmiljøet vil kunne utvikle en god trygg barnehage som oppfyller alle ønsker og behov for ulike aldersgrupper og barnegrupper.

Du kan lese utredningen på Røros kommunes nettsider.