Malvik kommune

De siste ukene har antall tester økt etter at kommunen lanserte timebestilling for koronatest via nettsiden.

Tall fra de siste tre uke viser at 360 tester ble tatt i uke 33, 417 tester ble tatt uke 34 og 377 tester ble tatt i uke 35.

Det har ikke vært registrert positive prøvesvar på koronatestene siden april.

Vi oppfordrer alle til å fortsette å følge retningslinjene som er satt, og med det fortsette å hindre spredning av viruset.

Malvik kommune har iverksatt en rekke tiltak for å hindre spredning av koronaviruset.

Vi oppfordrer alle til å fortsette å følge retningslinjene som er satt, og med det fortsette å hindre spredning av viruset.