Summen på hele fem millioner kroner fikk pistolklubben innvilget til bygging av en innendørs skytehall på Skatval skytebaneanlegg.

Saken ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre, og midlene til byggingen blir hentet fra kommunens disposisjonsfond.

Dette tilskuddet får pistolklubben mot de vilkår at kommunen har rett på vederlagsfri bruk av hallen, samt at denne kan brukes i skolesammenheng, som et samarbeid mellom kommunen og dens skoler.