Rørosregionen Næringshage har ansatt Kristin Bendixvold (36) som ny daglig leder. Kristin overtar ledelsen av næringshagen etter nåværende daglig leder Hans Petter Kvikne som ønsker å fratre lederstillingen. Hans Petter vil fortsette å jobbe i næringshagen som rådgiver.

Hans Petter Kvikne blir rådgiver i næringshagen. Foto: Per Magne Moan

Vi er svært glad for å få en kapasitet som Kristin Bendixvold til å lede næringshagen, sier Arnt Sollie, styreleder i Rørosregionen Næringshage AS. Kristin har jobbet 8 år i Rørosmat og virkelig bidratt til å løfte Rørosmat og alle dets medlemmer og styrket merkevaren Røros. Nå får hele næringslivet i fjellregionen glede av hennes erfaring og kapasitet, sier Arnt Sollie.

Vekst og nyskaping

Rørosregionen Næringshage AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som skal arbeide for vekst og nyskaping for og i næringslivet i fjellregionen. Arbeidet til næringshagen skal bidra til økt verdiskaping for næringslivet og økt bosetting i regionen. Det kan være krevende for små og mellomstore bedrifter å ha tilstrekkelig med kapasitet internt til å drive utvikling og innovasjon, og også holde seg orientert om alle de ulike offentlige støtteordningene som er tilgjengelig. Behovet for omstilling og hjelp til å sikre og skape arbeidsplasser har økt etter Covid-19 pandemien.

Styret i Rørosregionen Næringshage har derfor søkt etter kandidater som har erfaring med å jobbe med medlemsbaserte organisasjonsformer, erfaring med innovasjon og endringsledelse og kunnskap om ulike offentlige støtteordninger for næringslivet. I tillegg ønsket vi å finne en kandidat som hadde tilstrekkelig med erfaring, men samtidig mange yrkesaktive år foran seg, og som ønsket å utvikle både næringshagen og seg selv som leder, sier Arnt Sollie.

Fra mat til annen næring

Kristin er i dag daglig leder i Rørosmat og det er svært viktig for oss at vi finner en god overgangsordning til beste for både Rørosmat, Næringshagen og Kristin, sier Sollie. Hun tiltrer jobben 1. januar 2021.

Kristin har gjort en kjempejobb for Rørosmat i de 8 åra hun har vært daglig leder, sier styreleder i Rørosmat SA Ingulf Galåen. Hun har vært svært viktig for den positive utviklingen Rørosmat SA og hele matmiljøet i regionen har hatt de senere åra. Røros – Mat fra Rørostraktene som merkevare har fått en unik posisjon, og vi har tatt hevd på betegnelsen Lokalmathovedstaden. Under Kristin sin ledelse er omsetningen av lokal mat og drikke gjennom Rørosmat SA nesten firedoblet. Vi er derfor lei oss for å miste Kristin som daglig leder. Men vi kan glede oss over at hennes kompetanse og kapasitet nå kommer hele næringslivet i regionen til gode.

Vi tror stillingen som daglig leder i Rørosmat SA vil være en svært interessant stilling for mange, og vi regner med å ha en ny kvalifisert daglig leder på plass innen Kristin fratrer, sier Ingulf Galåen, i en pressemelding.

Det har vært noen lærerike og artige år i Rørosmat. Matmiljøet i distriktet vårt er utrolig spennende og ikke minst inspirerende. Jeg er veldig takknemlig for å ha fått muligheten til å arbeide og samarbeide med så mye dyktige folk. Jeg tar med meg alt jeg har lært og gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer i Rørosregionen Næringshage. Sammen med et dyktig fagmiljø ser jeg frem til å bidra til å utvikle næringslivet i regionen videre, sier Kristin Bendixvold.

Hør intervju med nysjefen her: