Formålet med undersøkelsen var å se på hvordan folket synes det er å ha hytte i Selbu, trivdes de her, hadde de tilgang på det de ønske for å være på hytten og det var også med tanke på å sette i gang tiltak for å gjøre det enda mer attraktivt å være besøkende på hytta, sier Roar Uglem, i Selbu Vekst AS.

Gode og konstruktive tilbakemeldinger

– I utgangpunktet var de fornøyde med å være på hytte i Selbu, men ga tydelige tilbakemeldinger på hva de ønsket seg mer av, forteller Roar Uglem.

– Det som kanskje ble flagget høyest i spørreundersøkelsen var mobildekning, noe jeg føler vi har fulgt opp godt i etterkant. Det er gjort en del i Vikvarvet, Selbustrand og vi holder på med ei mobilmast ved Hersjøen, så skal vi se på flere områder etter hvert når vi ser dekningsildene på de vi allerede har satt opp og hvor mye de dekker.

Tatt grep rundt svarene fra undersøkelsen

– Vi fikk litt kritikk i Selbu på fritidsrenovasjon, hytteeierne var opptatt av pris og de var opptatt kapasitet på en del hyttecontainere, der er det også gjort en god jobb synes jeg fra Selbu kommune og i fra renovasjonsselskapene, som gjør at det pr i dag er lite misnøye i forhold til renovasjon.

– I tillegg så kom det inn noen tilbakemeldinger på at de savnet strøm, vann og avløp, samt brøytet vintervei og ikke minst oppkjørte skispor, forteller Roar Uglem, så mye av dette synes jeg Selbu har svart ut bra og inntrykket mitt er at hytteeierne er mer fornøyd i dag enn i 2016.

Økt omsetting i dagligvarehandelen

Det kommer fram i spørreundersøkelsen at hytteeierne er godt fornøyde med handelstilbudet i Selbu.

– Vi ser jo at det er stor økning av omsetningen på dagligvarehandel i Selbu, det kan jo skyldes mye det, jeg tror nok at kanskje stengt Svenskegrense skal ha litt av æren, men jeg tror nok også det skyldes at det blir flere utenbygdsboende hytteeiere og at de bruker hyttene oftere.

Flere hytteeiere gir flere gjestedøgn i Selbu

Det er mange hytter i Selbu og det bygges stadig nye. hvor mange gjestedøgn i året ligger snittet på nå?

– Hva det ligger på i dag har jeg ikke noen konkrete tall på, men hvis vi ser tilbake til 2016, så lå det på 128 000 gjestedøgn for de som er utenbygdsboende hytteeiere og det tilsvarer litt over 300 fastboende, hvis skal bruke det som sammenligning og det er en vesentlig ressurs for Selbu, forteller Roar Uglem.

Skal vi tro Roar Uglem i Selbu Vekst AS, så vil Selbu som hyttekommune bli bare mer og mer attraktiv i tiden som kommer.

Hør intervjuet med Roar Uglem her: