Mange som jobber på Røros opplevde å komme for sent på arbeid onsdag morgen, rett og slett fordi det var for glatt. Trafikken sneglet seg av sted på veier som ennå ikke var strødd. Noen trafikkuhell var det også, men da farten er lav, så er det stort sett mindre materielle skader det er snakk om.

Hanne Westberg ved legesenteret på Røros sier det ikke er kommet inn noen personer med skader som kan relateres til det glatte føret.

– Litt overraskende faktisk, da vi var forberedt på stor pågang fra folk som hadde ramlet på glatta, sier hun til Nea Radio.

Kristian Horten er avdelingsleder for kommunalteknikk i Røros og han sier at de aller fleste gatene og veiene i Bergstaden nå skal være strødd: