- Det er 1598 personer per i dag som mangler fastlege på Røros. Per Arne Gjelsvik starter 1. oktober, med å følge opp deler av en fastlegeliste med 500 pasienter. Det er HELFO som utarbeider denne listen, ikke Røros legesenter. Anne Lund starter også fra 1. september som barnelege ved helsestasjonen i en redusert stilling, sier virksomhetsleder Jan Roger Wold til Nea Radio.

Etter våre beregninger er det de cirka 1200 pasientene som står på Per Arne Gjelsvik´s gamle liste pluss kommuneoverlege Anne Lajla Westerfjell Kalstad sine 425 pasienter det dreier seg om.

Permisjon og pensjon

Anne Lajla Westerfjell Kalstad er ute i permisjon et år og Marius Kaland er kommuneoverlege i hennes sted. Kaland overtok Anne Lund sin pasientliste i fjor etter hun gikk av med pensjon. Lund kommer også tilbake i et vikariat men kun som barnelege. Hun vil ikke ha en pasientliste som fastlege.

Per Arne Gjelsvik sin liste på 1200 pasienter står som “liste uten fast lege” i oversikten. Gjelsvik kommer tilbake i 50% stillingsstørrelse fra 1. oktober som varer i fem måneder. Han vil da ta over 500 av pasientene som står på hans “gamle” liste.

Hilde Fjorden skal ha permisjon i 30 prosent stilling som fastlege for å være varaordfører. Hun beholder antallet pasienter på sin liste men det vil jo si at de 850 innbyggerne på hennes liste må vente lengre før de får time. For å redusere ventetiden, har Røros legesenter ansatt 2 turnusleger fra 1. september.

Røros kommune har utlyst de tre ledige fastlegestillingene for andre gang tidligere i sommer, men har foreløpig ikke fått kvalifiserte søkere.