– Vi overtok de kollektive gruppeliv- og ulykkesforsikringene for Bondelagets medlemmer 1. oktober i fjor. Dette har gitt et kraftig løft i antall landbrukskunder, som ved årsskiftet var om lag 36.000, sier Håvard J. Djupedal, administrerende direktør i Landbruksforsikring AS.

Landbruk er et kjerneområde for selskapet, som også har fremgang på privat- og bedriftsmarkedet. Samlet sett økte antall kunder til 52.000, som tilsvarer en vekst på drøyt 200 prosent.

Landbruksforsikring tilbyr alle typer skadeforsikringer til både bønder, næringsliv og privatpersoner. Personforsikringene omfatter yrkesskade, gruppeliv, uførekapital, reise og kollektiv ulykkesforsikring.

– At vi ble foretrukket av Bondelaget var fjorårets viktigste begivenhet for oss. Gjennom samarbeidet får vi kunnskap og impulser som gjør oss til en enda bedre partner og rådgiver for kundene våre, sier Djupedal.

Passerte 500 millioner

Også de økonomiske resultatene for 2017 ble gode. Premievolumet var ved årsskiftet 514 millioner kroner, opp 158 millioner fra året før. Brutto erstatningskostnader var 335 millioner. Brutto skadeprosent ble på 78,8. Resultat før skatt var 28,8 millioner.

Landbruksforsikrings investerte kapital utgjorde 664 millioner kroner ved årsskiftet. Totalavkastningen ble 6,6 prosent, tilsvarende 39,7 millioner kroner. Samlet forvaltningskapital ved utgangen av 2017 utgjorde 1 138 millioner kroner, mot 971 millioner ved forrige årsskifte.

– Vi har et uttrykt mål om fortsatt vekst i årene som kommer, samtidig som vi legger vekt på at veksten skal være sunn og lønnsom. Slik sett viser regnskapet for 2017 at vi er på rett kurs, sier Djupedal.

Ny konsernstruktur

Gjennom kjøp av aksjer fra Nortura og Felleskjøpet ble Landkreditt nylig majoritetseier i Landbruksforsikring. Når alle offentlige godkjenninger er formelt i orden, er planen at forsikringsselskapet endrer navn til Landkreditt Forsikring AS, og blir et konsernselskap i Landkreditt.

– Dette sikrer oss solid, langvarig eierskap, og er svært positivt sett med våre øyne. Bank, forsikring og fond er gode, komplementære produkter. Også distribusjonskonseptet vårt passer godt inn i Landkreditt, som har et uttrykt strategisk mål om å være landbrukets finanskonsern, sier Håvard J. Djupedal.

Antall medarbeidere i Landbruksforsikring økte fra 50 til 61 i 2017. I tillegg til eget salgsapparat satser selskapet på et utstrakt samarbeid med agenter og meglere for å nå flere kunder lokalt.