Ledigheten i Trøndelag fortsetter å holde seg lav og var ved utgangen av juni på 1,9 prosent. Også stillingstilgangen er god. I juni var det registret over 3.000 ledige stillinger i Trøndelag.

I juni var det 501 færre ledige enn på samme tid i fjor. I alt er det nå 4.540 helt ledige i fylket, i tillegg er det 1.343 personer på ulike tiltak. Dette gir en bruttoledighet på 5.883 personer i Trøndelag.

Ingeniører – på nivået før oljekrisen

– Ledigheten gikk ned med 10 prosent i juni. Nedgangen er spesielt stor innen ingeniør- og ikt-fag. Det er nå 26 prosent færre ledige ingeniører i fylket og vi er nå ned på nivået vi hadde før oljekrisen høsten 2014, sier Eli Drevvatn Engdal, fungerende tjenestedirektør i NAV Trøndelag.

Langtidsledigheten faller

I Trøndelag har også antallet ledige som har vært uten arbeid i mer enn et halvt år falt med 14 prosent mot samme tid i fjor, og det er nå ca. 1 100 personer som er langtidsledig. – Det gode arbeidsmarkedet kommer de personene som står lenger fra arbeidslivet til gode og vi ser at mange arbeidsgivere må tenke nytt i rekrutteringen av arbeidskraft, sier Engdal.

Les også: NAVs arbeidsmarkedsprognose for 2018

Stillingsbasen nav.no med stadig flere stillinger

I mai var registrert 3.074 ledige stillinger i Trøndelag, det er 55 prosent flere stillinger enn i samme tid i fjor. – Noe av økning skyldes at NAV har fått bedre metoder for å fange opp stillinger, men vi har også et svært godt arbeidsmarked, sier Engdal.

Lokale variasjoner i fylket

Hele 32 av Trøndelags 47 kommuner hadde i juni en ledighet på under 2 prosent. Blant kommunene med mer enn 10.000 innbyggere har Namsos og Melhus lavest ledighet, med 1,6 prosent. Deretter følger Stjørdal med 1,9 prosent, Trondheim med 2 prosent, Orkdal, Verdal og Malvik med 2,1 prosent, Levanger med 2,3 prosent og Steinkjer med 2,4 prosent.

Høyest ledighet har Frøya med 2,8 prosent, lavest ledighet finner vi på Høylandet og Fosnes med 0,3 prosent.