Holtålen kommune skriver i en pressemelding fredag ettermiddag at rekerasjonsløypa for snøscooter, Gauldalsløypa, åpner for sesongen lørdag 6. januar.

– Etter en sesong med opphold er det igjen klart for et etterlengtet tilbud for mange, spesielt den yngre garde, heter det i meldingen.

Det var kommunestyret i Holtålen som vedtok ny forskrift for Gauldalsløypa i sitt møte den 19. desember 2023. I forskriften står det at løypa kan åpnes 15. januar, men kommunen kan gjennom dialog med Gåebrien sijte avtale å holde løypa åpen før. Etter god dialog og velvillighet fra Gåebrien sijte så kan vi nå åpne løypa 10 dager tidligere.

Løypetraseen er stort sett den samme som tidligere år. Utgangspunktene for Gauldalsløypa, er parkeringsplassene ved Målåsetre, Flya og ved litj Rena ved kryssing av Graftåsvegen. Løypenettet slutter ved Tydals grense ved Storøvlingen. Der kan en kjøre videre i løypenettet i Tydal kommune (når Tydal kommune har åpnet sin løype).

Løypeavgiftene for Gauldalsløypa er 150 kr for et dagskort og 750 kr for et årskort.

Holtålen kommune har videre inngått en avtale med Holtålen snøscooterklubb om drift/vedlikehold og tilsyn av Gauldalsløypa. Det er Holtålen kommune veldig godt fornøyd med. Holtålen snøscooterklubb har de årene løypa har vært åpen gjort en meget god jobb.

– Ellers henviser det til mer detaljerende opplysninger på kommunens hjemmeside, står det i meldingen fra Holtålen kommune.