Flere kommuner velger å kjøre folkevalgtopplæringen på sparebluss på rådhuset i år. Grunnet trang kommuneøkonomi. Dette gjelder blant annet to av fylkets største kommuner: Stjørdal og Steinkjer.

Mens Inderøy, Verdal, Levanger og Selbu er blant kommunene som sender politikerne på hotell med overnatting og en bedre middag på kvelden.

Har et ansvar

– Dette er umusikalsk, mener kommunestyrerepresentant for Selbu SV, Åsmund Sjøberg, som syns kommunen burde utvist en større økonomisk edruelighet i den situasjonen de er i nå. Med innkjøps- og ansettelsesstopp.

Hver høst etter valget er gjort opp, er det opplæring av både nye og gamle folkevalgte, som skal lære seg systemet, kommuneloven og hvordan man faktisk skal styre en kommune.

– Heldigvis ser det ut til at vi blir nesten fulltallig på opplæringen, og det er veldig bra, sier ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad (Ap).

– Dette er en særdeles verdifull arena for alle folkevalgte både faglig og sosialt.

Ole Morten Balstad (Ap), ordfører i Selbu kommune. Foto: Ola Bjerken

– En skal tenke på at vi er arbeidsgiver for 400 ansatte og det ansvaret det medfører, og da må vi være samkjørt med tanke på hvordan vi håndterer dette ansvaret, fortsetter Balstad.

Skulle vært gratis

Selbu kommune har lagt sin folkevalgtopplæring til Teveltunet i Meråker, og kommunedirektør Oddveig Kipperberg anslår at opplæringen vil komme på om lag 112.000,- kroner.

Som tilsvarer en pris på cirka 2.600,- kroner per person. Samlingen er obligatorisk. Likevel velger Sjøberg å avstå fra å delta.

– Ikke ti ville hester vil få meg til Meråker neste uke.

– En slik samling burde kostet kroner null. Den skulle vært holdt på kveldstid i kommunestyresalen på rådhuset i Selbu, mener Sjøberg.

Holder seg lokalt

Og det er nettopp det de skal gjøre i Tydal kommune. Ikke nødvendigvis på grunn av at de har dårlig råd, men fordi de mener det er mest praktisk.

– Ja, vi kjører denne opplæringen lokalt, og så deler vi den opp i tre bolker. Det kan bli mye å lære på en dag, mener ordfører i Tydal, Jens Arne Kvello.

I Tydal er så godt som halve kommunestyret skiftet ut med nye representanter, og da er det ekstra viktig med opplæring.

– Jeg ser absolutt fordelen med det sosiale aspektet ved å reise bort sammen, men kommuner med dårlig økonomi bør selvsagt vurdere hva de bruker penger på.

Sjøberg viser til at det er ansatte i kommunen som mister jobben på grunn av at det er ansettelsesstopp, og at det dermed gir et feil signal at lokalpolitikerne i kommunen reiser på en todagers tur på fellesskapets regning.

– Jeg ble ikke med i politikken for å få gode venner. Politikk handler om vanlige mennesker, og som lokalpolitikere bør vi bruke mer tid på de som har valgt oss framfor bruke tiden på å pleie interne forhold, mener Sjøberg.

– Denne samlinga burde vi tatt så kortreist som mulig og så billig som mulig. Beslutningen om ansettelses- og innkjøpsstopp gjelder for alle, og derfor velger jeg å ikke bli med.

Hør hele intervjuet med Åsmund Sjøberg i Selbu SV her:

Flere kommuner velger overnatting

– Det er trist når nødvendig kursing av lokalpolitikere framstilles i mistenksomhetens lys, skriver redaktør Espen Leirset i lokalavisa Innherred i denne lederen, som handler om nettopp diskusjonene rundt hvorvidt folkevalgtopplæring er vettug bruk av penger i en kommune med stram økonomi.

De nyvalgte politikerne i Verdal skal nemlig på opplæring ved Selbusjøen Hotell og Gjestegård i Selbu - en samling som har en prislapp på om lag 120.000,- kroner for 55 deltakere.

Også nabokommunen Levanger sender sine kommunestyrerepresentanter og kommuneledelse til Selbu. Det koster kommunen om lag 150.000,- kroner med treretters middag og overnatting.

Mens Inderøy gjør som Selbu kommune, og reiser til Teveltunet.

100.000,- fra eller til

Varaordfører i Inderøy Geir Jostein Ørsjødal (H), sier til Trønder-Avisa at han mener det er viktig at politikerne drar ut av kommunen og blir godt kjent.

– Jeg synes det er viktig å bli kjent, sier han.

– Om det koster 200.000,- eller 300.000,- kroner spiller ingen rolle. For det er tross alt for en fireårsperiode.

Mens ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad, sier kommunen kjørte en anbudsrunde på årets folkevalgtopplæring. Nettopp for å holde kostnadene så lave som mulig.

– Hadde vi visst det vi vet nå hadde vi ikke kjørt et overnattings-opplegg, men i og med at kostnaden allerede er påløpt finner vi det korrekt å gjennomføre som planlagt.

Sjøberg støtter Balstad

Balstad legger til at det er KS som stiller med veiledere og at kurset i seg selv ikke medfører en ekstra kostnad. Dessuten har Selbu-politikerne tenkt de kan spare inn på andre hold.

– Om kommunestyret støtter saken, skal kommunen velge å ikke la de folkevalgte innløse iPad-en sin etter fire år, men beholde den til videre politisk bruk eller for de som slutter; levere den inn slik at den kan gjenbrukes.

– Dette sparer kommunen 250 000,-, sier Balstad.

Et forslag SVs Åsmund Sjøberg støtter fullt ut.

– Dette forslaget kommer jeg til å stemme for, men det gjør det uansett ikke mer legetimt å bruke 100 - 150.000,- på å dra til Meråker. Det er penger vi kunne spart ved ved å være hjemme, sier Sjøberg.