Torsdag informerte administrerende direktør i Ren Røros Digital, Arne Horten, kommunestyret på Røros om planene for utbygging av bredbånd i Røros og Holtålen.

I løpet av en toårsperiode har selskapet bygd ut fiber for 17 millioner i Røros og 9,7 millioner i Holtålen.

Likevel er det mange områder i begge kommunene som ennå ikke har fått fiber eller andre moderne løsninger, som radiobredbånd. Dette gjelder både bolig- og hytteområder.

Horten sa blant annet at kommunene må definere aktuelle områder og søke NKOM om offentlige tilskudd til utbygging. Fylkeskommunen krever at kommunene også tar sin del av kostnadene.

Han kunne opplyse at dette er en forholdsvis lang prosess og han mente at søknader som sendes nå, ikke vil bli ferdigbehandlet før i 2021/22.

Områder som nå blir bygd ut er blant annet Høsøien, Galåen, Sundet og Mosletta i Ålen. I tillegg er det kontinuerlig utbygging i hyttefelt i både Røros og Os.

Hør intervju med Arne Horten her: