Inviterer til spørreundersøkelse blant hytteeiere.

Gjennom et samarbeid mellom Tydal Kommune og Stugudal Bedriftsnettverk får hytteeiere i området sjansen til å svare på en nettbasert spørreundersøkelse.

Hva gjøres bra? Hva kan gjøres for at hytteeierne vil trives bedre?

- Målet er at kommunen og private aktører skal kunne tilby en enda bedre pakke til alle som har hytte i området, sier Ellen Brandtzæg i Stugudal Bedriftsnettverk.