Inntil nå har de som vil bli jegere selv måttet finne fram til hvem som avholder jegerprøver. Nå blir det enklere.

Norges Jeger- og Fiskerforbund, NJFF, står for den store majoriteten av tilbud om jegerprøve her i landet. De har nå samlet kursene i alle landets fylker på en ny portal, jegerprøven.no.

- Det innebærer en stor forbedring. Tidligere måtte man selv ringe en av våre lokalforeninger og spørre om hvor man kunne gå på kurs og ta prøven. Nå finner du alt på ett sted, sier informasjonssjef Espen Farstad i NJFF.

Hvert år arrangerer jeger- og fiskerforeningene over 500 jegerprøvekurs rundt om i landet. På den nye portalen klikker du deg inn på ønsket fylke og får umiddelbart oversikt over kursdatoer, pris og kontaktinformasjon.

- Skal du jakte i høst, må du begynne forberedelsene nå. Ta jegerprøven i vinter og kom deg på skytebanen i løpet av våren, sier Farstad.

Slik blir du jeger

Alle som ikke er registrert i jegerregisteret må bestå jegerprøven før de kan jakte. 13 573 besto prøven i fjor, 1000 flere enn året før. Antallet jegere som har løst jegeravgift øker også og er nå nesten 200 000.

- En samlet oversikt over kurstilbudene må til for å møte den økende interessen, sier Farstad.

Jegerprøven består av både teori og praksis, til sammen 30 undervisningstimer. Det hele avsluttes med en elektronisk eksamen, der du må svare riktig på minst 40 av i alt 50 spørsmål.

- For nybegynnere finnes det også fadderordninger, tilbud om opplæringsjakter og egne skytebanekvelder, sier han.

Jegerprøveeksamen kan du ta allerede fra det året du fyller 14 år. Når du er fylt 16 år, kan du utøve selvstendig småviltjakt, storviltjakt fra du fyller 18 år.

Jakt er friluftsliv

- Det er veldig positivt med alt som gjør det enklere å komme seg på jakt, og den nye portalen er et godt hjelpemiddel. Nå oppfordrer vi til forenklinger som gjør at en større andel faktisk også kommer seg ut på jakt, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv, fellesorganisasjonen for store frivillige friluftslivsorganisasjoner som NJFF, 4H og Den Norske Turistforening.

For mens rundt 200 000 betalte jegeravgift siste jaktår, var det 142 000 som kom seg på jakt, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Jakt forbindes gjerne med felling av bytte, men har mest med friluftsliv å gjøre, mener Heimdal.

- For svært mange er opplevelsene på turen det viktigste. Det er veldig mange jegere og fiskere som kommer hjem uten fangst i skreppa, men som likevel har hatt en fin tur, sier han.

3000 kvinner

Antall kvinner som tar jegerprøven øker jevnt og trutt, og for første gang var det over 3000 kvinner som tok jegerprøven. De utgjør nå en fjerdedel av totalen.

- Vi har kjørt en ganske aktiv rekrutteringskampanje på Facebook og registrerer at mange som responderer på denne er yngre, og en stor andel jenter. Også på vår Instagram-konto kommer det inn mange bilder av unge jenter som har tatt jegerprøven. Det syns vi er veldig hyggelig, og det er sunt for rekrutteringen, sier Farstad.

70 prosent av dem som besto jegerprøveeksamen siste år, var under 30 år.

- Men man blir nesten aldri for gammel til å prøve noe nytt. I løpet av de siste ti årene har 90 personer i aldersgruppen over 70 år bestått jegerprøven, sier Espen Farstad i NJFF.

(Newswire)