Hannbjørnen på 233 kg ble skutt under lisensjakt i Älvdalen kommune i Dalarnas län 17. september 2013, en måneds tid etter at den sist ble påvist i Røros kommune. Dermed var en rekordlang vandring gjennom store deler av Sør-Norge over.

Har fulgt DNA-sporet

Rovdata har tidligere omtalt hannbjørnen, som første gang ble registrert i Norge gjennom funn av hår i Rennebu kommune i Sør-Trøndelag 26. juli 2006. Prøven ble sendt inn for DNA-analyse. Bjørnen satte deretter kursen sør og vestover i landet, innom Telemark, Oppland og Hedmark, før den returnerte til Sør-Trøndelag igjen i 2013.

- Vi har god dokumentasjon på hannbjørnens vandring gjennom innsamling av skit og hår, som har gjort det mulig å følge bjørnens ferd i Sør-Norge. Siste kjente DNA-funn etter hannbjørnen ST4 i Norge ble gjort i Røros kommune i Sør-Trøndelag i midten av august 2013. Nå viser data fra analysen av døde bjørner i Sverige at vandringen tok slutt kort tid etter da den krysset grensa til Sverige, forklarer Henrik Brøseth, fagansvarlig i Rovdata.

Har vandret 124 mil i luftlinje

Skandinaviske brunbjørner har store leveområder og kan forflytte seg over store avstander på kort tid. Dette gjelder spesielt unge hannbjørner, som ikke har funnet seg et eget område og leter etter binner. De kan ofte vandre mye og langt.

- De analyserte prøvene etter ST4 gir oss til sammen et grovt bilde av bjørnens vandringer og oppholdssteder fra 2006 og fram til den ble skutt. Den har gjennom disse årene tilbakelagt betydelige distanser, og bare rekkevidden mellom funnstedene tilsvarer 1243 kilometer i luftlinje, sier Siv Grete Aarnes, som er ansvarlig for DNA-analysene av prøvene hos Bioforsk Svanhovd.

- Vi har aldri registrert en så lang vandring for brunbjørn i Norge gjennom DNA-prøver tidligere, så dette er ny rekord, legger hun til.

9 og et halvt år gammel

Prøvemateriale fra alle bjørner som skytes på lisensjakt i Sverige sendes til Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala for ulike undersøkelser. Aldersbestemmelsen fra tannsnitting som ble foretatt viser at hannbjørnen var 9 og et halvt år gammel da den ble skutt høsten 2013 og at den var 2 og et halvt år gammel da den ble registrert for første gang i Rennebu i 2006.

- Det var således en stor og godt voksen hannbjørn som ble skutt i Sverige, avslutter Brøseth.

Du kan finne mer informasjon om «ST4» og andre bjørner som er påvist gjennom DNA-analyser i Norge og Sverige i www.rovbase.no.

Fakta om overvåkingen av brunbjørn:

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.

Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Formålet er å registrere hvor mange brunbjørn det er i landet, fordelingen i kjønn mellom dem, og å beregne hvor mange kull med bjørnunger som blir født hvert år.

Innsamlingen av ekskrementer og hår i felt blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark. Det blir også tatt vevsprøver for DNA-analyse fra alle døde bjørner i løpet av året.

Bioforsk Svanhovd i Pasvik analyserer materialet, og resultatene blir rapportert og formidlet av Rovdata og Bioforsk i fellesskap rundt 1. april hvert år.

I 2014 ble det for sjette året på rad gjennomført en innsamling av DNA fra bjørn over hele landet.

DNA-analyser viser at det var minst 136 ulike bjørner innenfor Norges grenser i løpet av 2014.

De fleste bjørnene lever nær riksgrensene mot øst, og tilbringer trolig deler av året i våre naboland.