Røros SV har inngått avtale med Røros og Holtålen LO  angående hvilke politiske føringer som partene mener skal legges til grunn for omstillingsprosessen i Røros Kommune.

Bakgrunnen er et ønske fra SV om en nasjonal «Tillitsreform» i offentlig sektor, og samtidig et ønske fra Røros/Holtålen LO om at det nødvendige «Omstillingsprosjektet» i Røros Kommune både skal ta hensyn til de ansatte i kommunen & brukerne av de offentlige tjenestene.

Begge parter ser nødvendigheten av en omstilling ut i fra de økonomiske realitetene og et ønske om modernisering av velferdstilbudet, men den ønskede retningen på hvordan utfordringene i forbindelse med dette skal løses gis i avtalen.

I avtalen som er gyldig fram til 6. september 2016 heter det blant annet at  omstillingsprosessen skal ende i at flere skal være i hel/høyere stilling, og uønsket deltid skal bort. Nedbemanning skal skje  ved naturlig avgang, ikke gjennom oppsigelser av fast ansatte.

Ved omorganisering må arbeidstaker regne med å bytte arbeidssted og oppgaver for å øke stillingsandel og for å unngå oppsigelse.

Det tilstrebes økt grunnbemanning for å få sykefraværet ned.

Kommunale virksomheter skal ikke konkurranseutsettes.

Som en del av omstillingen skal all rapportering, måling og tidsstyring gjennomgås, og unødvendig byråkrati fjernes.

Torsdag denne uka vil avtalen bli gjennomgått på en pressekonferanse der blant andre hovedstilitsvalgt i Røros kommune, Frode Strickert, nestleder i fagforbundet på Røros, Kari Thygesen og SVs stortingsrepresentant Snorre Valen deltar