Med bakgrunn i at Meteorologisk institutt sendte ut rødt farevarsel for regn og flom i Sør-Norge, og Norge vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte ut rødt farevarsel om flom og skred for deler av Sør-Norge, varslet SJ Norge søndag at alle tog på Dovrebanen, Rørosbanen og Raumabanen var innstilt mandag og tirsdag denne uken .

Nå meldes det fortsatt rødt farevarsel for regn, flom og skred i Sør-Norge og Bane NOR holder derfor deler av Dovrebanen og Rørosbanen stengt for togtrafikk også ut dagen onsdag 9. august.

Dette betyr at SJ Norge også onsdag 9. august innstiller alle tog på Dovrebanen, Rørosbanen og Raumabanen, og det kjøres ikke alternativ transport.

Alle kunder som har kjøpt billetter med de innstilte togene vil bli kontaktet av SJ Norges kundesenter.

Med forbehold om at Meteorologisk institutt eller Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kommer med farevarsel som tilsier noe annet, vil togene på Trønderbanen, Meråkerbanen og Nordlandsbanen fortsatt gå som normalt.