I følge en pressemelding så leverte konsernet Ren Røros i 2019 en rekordomsetning på 202 millioner kroner, som ga et driftsoverskudd på 34 millioner kroner. Ordinært resultat før skatt var på 13,4 MNOK, 24 prosent over budsjett.

– Et driftsoverskudd på 34 millioner gjør at konsernet har stor finansieringskapasitet over drift, og investeringene blir derfor finansiert med en kombinasjon av lån og drift. Ambisjonen er å styrke egenkapitalen fra 2021, og vår vekststrategi skal sikre at selskapet raskest mulig kommer over i en normal utbytteposisjon, sier Arnt Sollie, administrerende direktør i Ren Røros.

Nye tilskudd til konsernet

I 2019 etablerte selskapet Ren Røros Intelligent Automation, som jobber med digitale roboter. Intelligent Automation har på kort tid vokst til å bli det største miljøet innen sitt fagområde i Midt-Norge, og er godt posisjonert for den digitale utviklingen Norge og verden ser nå etter utbruddet av korona.

I tillegg har Ren Røros investert i Elekt, et innovativt selskap som utvikler en ny plattform og økosystem for salg av strøm til sluttbruker.

Store investeringer

I 2019 har Røros E-verk Nett hatt stor aktivitet på Tolga-prosjektet, der oppgradering og nybygging handler om forsyningssikkerhet til Røros, og om å sikre nok energi til videre vekst på Røros for både næringsliv og private. Dette er konsernets største investering noensinne, og har en kostnadsramme på ca. 80 millioner kroner.

Ren Røros Digital har hatt stor aktivitet i 2019 med fiberutbygging på Røros, en investering som er kostnadsberegnet til ca. 30 millioner kroner. Med koronapandemien som kom i mars 2020, ble viktigheten av en sikker og god bredbåndstilgang tydeliggjort ytterligere.

Fra e-verk til Ren Røros

2019 ble det første hele driftsåret for Ren Røros etter gjennomføring av de lovpålagte selskaps- og merkevaremessige skillene vedtatt av NVE. Røros E-Verk Nett AS måtte skilles fra annen konkurranseutsatt virksomhet.

– Ren Røros har vært tidlig ute i denne omstillingen, og kan nå sette fart i å gripe markedsmulighetene som endringene i energibransjen byr på, avslutter Sollie.