Ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, innrømmer at det er et tungt ansvar som nå hviler på kommuneadministrasjonens skuldre.

– Men dette er en jobb vi er nødt til å ta på alvor og da kan det være nyttig å reflektere over hvorfor vi gjør det vi gjør, sier Vigdenes og forklarer at målet er å trekke smitteforløpet i kommunen ut i tid.

Saken fortsetter undre lydfila:

Viktig å være tydelig

Vigdenes registrerer at det kan virke som om myndighetene kvier seg for å være tydelige.

– Vi må ikke la budskapet drukne i forbehold og anbefalinger om hva vi bør gjøre, men hva vi . Det vil bestandig finnes unntak, men det er viktig at vi er klare på hva som skal til for å bremse denne utviklingen. Per nå er det aller viktigste å unngå kontakt med andre i så stor grad som mulig. Han legger til at det er forståelig at det kan være vanskelig å være tydelig og at det kan ta litt tid før det synker inn hos folk hvor viktig det er å følge rådene som gis.

– Men nå tror jeg det begynner å synke inn at dette er en unntakstilstand vi ikke har opplevd siden andre verdenskrig. Jeg tror befolkningen skjønner alvoret.

Søker helsepersonell

Søndag opprettet kommunen en nettportal der ledig helsepersonell kan registrere seg.

– Vi søker etter folk nå, slik at vi kan være beredt hvis eller når dette begynner å bre om seg. Det er jo også slik at helsepersonell vi allerede har kan bli syke, så dette er noe vi er nødt til å få på plass nå.

Kommuneadministrasjonen har jobbet på spreng for å få på plass en tilsynsordning av barn av mennesker med kritiske samfunnsfunksjoner.

– Jeg registrerer at dette gjøres forskjellig i de forskjellige kommunene, sier Vigdenes.

– Her i Stjørdal kommer vi til å overholde føringene som er gitt av regjeringen strengt. Det vil si at ordningen med barnehage- og skoletilbud kun kommer til å gjelde for barn av enslige forsørgere med en kritisk samfunnsfunksjon, eller der begge foreldrene har en slik rolle. Hele hensikten med å stenge skoler og barnehager, er å begrense smitten. Dette vil ikke fungere dersom ikke disse føringene overholdes strengt. Han sier videre at de også vil se på andre forhold, som for eksempel tiltak som kan begrense ensomheten som kan oppstå i isolasjon.

– Men i første omgang er vi nødt til å ta oss av det aller mest kritiske.

Stengte grenser

Ordføreren utelukker ikke at det kan bli stengte grenser fra andre kommuner inn til Stjørdal.

– Men på mange måter er dette noe vi allerede har gjort. Vi sier at man kun skal krysse grensene om det er ytterst nødvendig. Det gjelder i all hovedsak for personell med kritiske samfunnsfunksjoner i forbindelse med jobb og det gjelder transport av matvarer og annet viktig gods. Utover det skal det nå ikke foregå forflytting mellom kommunene.