Siden mars i 2020 har Heimevernet bistått politi og toll ved de norske grenseovergangene. Nå var det riktignok en kort pause i fjor vår, men i det store og hele har soldatene fra HV vært stasjonert ved tollstedene i over 17 måneder.

Denne uken kom meldingen om at oppdraget fortsetter - i første omgang til begynnelsen av januar 2022.

Det sier områdesjef ved HV12, Jan Gunnar Skogås.

Tirsdag var han tilstedet ved grensestasjonen på Vauldalen i forbindelse med skifte av mannskaper.

– Nå har forsvaret ved Heimevernet vært i aktiv tjeneste på Vauldalen siden 20. mars i 2020 og tidsperspektivet framover er foreløpig 7. januar 2022, sier han og innrømmer at dette nok er tidenes lengste oppdrag for HV.

Han mener det er en meningsfull jobb de til sammen 504 soldatene som har tjenestegjort på Vauldalen, har blitt satt til å gjøre.

– Det har gått veldig bra. Det er en nyttig og veldig viktig tjeneste det som gjøres, for det er jo å yte grensekontroll og ha full kontroll på grensen for innreise til kongeriket Norge.

Må ha papirene i orden

Skogås sier de aller fleste reisende som passerer grenseovergangen er inneforstått med situasjonen og synes det greit å passere kontrollpunktet.

– De fleste veifarende er veldig positive og hyggelige. Nå er det riktignok et regelverk man må forholde seg til og da er det den veifarende selv som må orientere seg i hva som er gjeldende regler.

Om papirene ikke er i orden, så slipper man ikke over grensen.

– For utlendinger fattes det da bortvisningsvedtak. Nordmenn bortvises ikke, men det er nødvendig å ta test, dersom man ikke er fullvaksinert. Det kan også utløse karanteneutfordringer, sier han og legger til at det er kun trafikk inn til landet som blir kontrollert.

På vei ut av landet er det likevel mange som stopper og sjekker om dokumenter og vaksinepass er gyldige for innreise igjen og hvilke regler som gjelder ved retur.

Mer og mer trafikk

Områdesjefen sier trafikken over grensen har tatt seg mer og mer opp.

– I sommer var det en eksplosjon i trafikken. Fra 20 - 30 kjøretøy i døgnet fra mars 2020 til utpå vårparten, til 400-500 kjøretøy i døgnet i sommer. Og med stadig flere fullvaksinerte vil vi nok se at trafikken stiger nå, sier han.

Hør intervju med områdesjef Jan Gunnar Skogås her: