Kveldens saksliste

81/21 TILSLUTNING TIL PARTNERSKAPSSAMARBEID I VANNOMRÅDE GLOMMA (DEL1- FJELLREGIONEN) GLOMMA OG GRENSEVASSDRAGENE

82/21 STATUS EIENDOMSFORVALTNING AV KOMMUNALE BOLIGER

83/21 EIERSKAPSMELDING 2020