Pressemelding fra Rørosmeieriet

Hilde Myhren har bred erfaring fra reiselivet i regionen. Hun er kanskje mest kjent som «Nissemor» for Julemarked på Røros, der hun som arrangementsansvarlig ledet oppbygginga av Julemarkedet i dagens form.

– I tillegg til prosjektledelse har Myhren sterk markedskompetanse, og vi legger også stor vekt på hennes vertskapserfaring. Vi har styrket laget med å ansette Hilde som skal lede det videre arbeidet med Opplevelsesmeieriet, sier meieribestyrer Trond V. Lund i en pressemelding.

Opplevelsesmeieriet skal romme både historie, matkultur og meierifaglig formidling gjennom stimulering av alle sanser, og ikke minst aktiviteter som å delta i produktutvikling.

– Målet er at Opplevelsesmeieriet skal være attraktivt å besøke for både lokalbefolkning i Røros-traktene og tilreisende, og på sikt er målet å bli den mest besøkte attraksjonen i regionen, forteller Lund.

Myhren forteller at hun gleder seg til å starte i jobben.

– Rørosmeieriet er en hjørnesteinsbedrift innen lokalmat både regional og nasjonalt. Det blir utrolig artig og utfordrende å få være med å utvikle Opplevelsesmeieriets strategiske rolle hos en av Norges sterkeste lokalmat- og bærekraftige merkevarer. Jeg gleder meg til å, i fellesskap med dyktige og engasjerte kollegaer, lede arbeidet med å utvikle Opplevelsesmeieriet til å bli et sted som både rørosinger og besøkende vil besøke igjen og igjen, sier hun.

Rørosmeieriet er snart ferdig med den store utbyggingen i Sollihagaen. Bygget vil være klart til overtagelse før jul. Det er ca 300 kvadratmeter som er satt av til butikk og opplevelsesmeieri.

– Planen fremover er å åpne butikk i de nye lokalene til sommeren og at selve Opplevelsesmeieriet skal åpnes om ca ett år, sier Myhren.

Rørosmeieriet har blant annet fått støtte av Innovasjon Norge til å utvikle innholdet i Opplevelsesmeieriet.