Human-Etisk Forbund

- Dette gir oss mulighet til å være en enda tydeligere stemme for humanister i Norge, sier leder i Trøndelag regionlag Morten Moa. Han er stolt over at forbundet stadig tiltrekker seg nye medlemmer.

Stadig flere identifiserer seg som humanister. Samtidig som stadig færre tror på Gud i Norge, identifiserer flere og flere seg med HumanEtisk Forbund. En undersøkelse fra Norsk Monitor viste i sommer at så mange som 10 prosent av den norske befolkingen identifiserer seg med forbundet. Nå jobber Human-Etisk Forbund med å tydeliggjøre verdien av et humanistisk livssynssamfunn for enkeltmennesker og for å vise hvor de viktigste kampene står for humanister i dag, i Norge og i resten av verden.

I Trøndelag har det vært god tilvekst av medlemmer de siste årene. Bare i 2020 har 644 trøndere meldt seg inn i forbundet.

Mangfoldig regionlag. Trøndelag regionlag består av elleve lokallag, som arrangerer humanistiske seremonier til de viktigste overgangene i livet. Selv om dette året har vært annerledes, har samtlige av årets humanistiske konfirmanter og navnebarn fått seremoniene sine. I tillegg til å arrangere seremonier skaper lokallagene møteplasser for humanister i Trøndelag, og jobber politisk for at alle skal ha frihet til å velge i sine liv og for en sekulær kommune. Nå er det på tide at alle tros- og livssynssamfunn får et likestilt tilbud på seremonirom for å kunne gjennomføre seremonier på en verdig måte. Forbundet har også en sterk satsing på livsveiledning, hvor vi i Trøndelag har fått en av de første humanistiske livsveilederne i landet, som gir et samtaletilbud blant annet til studenter på NTNU, heter det i en pressemelding.

Om Human-Etisk Forbund Human-Etisk Forbund er en medlemsorganisasjon med rundt 110 lokallag spredt over hele landet. Lokal- og regionlag markerer de viktigste overgangene i livet med humanistiske seremonier, og skaper møteplasser for humanister på små og store steder i Norge.

Human-Etisk Forbund skaper tilhørighet, fellesskap og rammer inn overganger i livet for humanister. Forbundet jobber for et samfunn der alle mennesker skal ha frihet til å velge, og hvor ytringsfrihet og kritisk tenkning er viktige grunnpilarer.