Forslaget om å avvise søknaden fikk ikke støtte utover Megårds ene stemme og falt. Søknaden fra selskapet var på 80.000 kroner. Kommunedirektøren sin innstilling lød på å innvilge halvparten. Til slutt landet formannskapet på å gi en støtte på 20.000 etter forslag fra Arbeiderpartiets Jan Arild Sivertsgård.

Ordfører Arve Hitterdal deltok ikke i behandlingen av saken da han sitter i selskapets styre.

– For det første så har det her med Hessjøgruva nå pågått i mange, mange tiår. Det er jo nærmeste som et hvilende selskap. De sitter jo på fem hundre tusen i aksjekapital, så det er jo fullt mulig for dem å bruke av den i stedet for å få en bevilgning, begrunner Megård.

Tviler på gruvedrift nå

Megård legger ikke skjul på at han har liten tro på at det er sannsynlig med gruvedrift i Hessjøfeltet i overskuelig fremtid.

– Kobber i noe som ikke er et dagbrudd i dag er veldig kostnadskrevende, og det vil bli et dyrt metall å utvinne. Dessuten så er det jo en forurensingsside ved gruvedrift. Så jeg har ikke noe mye tro på dette her. Det hadde vært bedre å la metallet få hvile der det er til verden får behov for kobber, og markedet da er villig til å betale den prisen som kreves for å få det her i balanse, forklarer han.

Samtidig understreker Megård at han ikke er negativ til selve selskapet så lenge det ikke belaster kommunens økonomi. Han er heller ikke fremmed for at det en dag i framtida kan bli aktuelt å utvinne forekomsten.

– Ressursen er jo kartlagt – vi vet jo at den ligger der. Så den dagen verden har behov for det kobberet, så vil den bli utvinnet, konstaterer PPs folkevalgt i Holtålen avslutningsvis.

Hør hele intervjuet med Olav Halvor Megård her: