Pressekonferansen blir gjennomført digitalt og medvirkende vil være:

Ivar Vigdenes - Ordfører Leif Edvard Muruvik Vonen - Kommuneoverlege Tor Jakob Reitan - Kommunedirektør