Røros og Holtålen kommuner har siden 2014 samarbeidet om Opplevelseskortet, en ordning hvor ulike tilbydere har gitt bort et selvvalgt antall billetter eller aktiviteter til barn og ungdom fra lavinntektsfamilier. Tilbudene har vært samlet på et fysisk kort, som har blitt tildelt barn og ungdom fra lavinntektsfamilier gjennom NAV.

Bli med på inkluderingsarbeidet

De som står bak Opplevelseskortet har nå utviklet appen Join, som både vil gjøre det enklere for aktivitetstilbydere å bidra, samt at aktivitetene blir mer tilgjengelige for brukerne av ordningen.

Røros og Holtålen skal teste ut ordningen i 2021, og vil gjerne ha med bedrifter og foreninger på inkluderingsarbeidet. Det er kulturkontoret i de respektive kommunene som organiserer arbeidet.

Hvordan fungerer Join for tilbydere?

Hvis du har en bedrift eller forening som har aktiviteter for barn/ungdom mellom 2 og 16 år, og ønsker å bidra til at alle barn får delta i aktivitet uavhengig av familiens inntekt, kan du gi beskjed om dette til din kommunes kulturkontor. Da får du tilgang til en egen side på Joinapp.no hvor du selv kan legge ut for eksempel gratisbilletter til aktiviteter din bedrift eller forening tilbyr.

Kan selv bestemme rammene

Tidligere har ordningen vært tidsbestemt til å gjelde et helt år, men med den nye løsningen kan tilbyderne selv definere tidsrammer. Tilbyderne kan også selv bestemme hvor mange billetter eller aktiviteter de vil gi bort.

Hvordan fungerer Join for brukerne?

Det er NAV som bestemmer hvem som får tilbud gjennom Joinappen, og hvilke tilbud som skal gis til hvem. Tilbudene dukker opp som en digital billett eller kupong i Joinappen på telefon, på lik linje med andre digitale billetter.

Eksempler på hva man kan bidra med

- Konsertarrangører kan velge å gi bort billetter til en bestemt konsert eller en festival

- Skitrekk kan velge å gi bort dagskort, sesongkort eller gratis leie av utstyr

- Aktivitetsparker, bowling, svømmehaller, klatrejungel ol kan velge å gi bort inngangsbilletter

- Museum kan velge å gi bort inngangsbilletter, guiding eller andre aktiviteter

- Kino kan velge å gi bort billetter, og kanskje popcorn?

- Organisasjoner kan velge å gi bort gratis medlemskap, der det ikke er hinder for dette.

Dette opplyser Røros og Holtålen kommuner på sine hjemmesider.