Onsdag er siste dag for kjøring i de såkalte rekreasjonsløypene i både Selbu og Tydal.

Tydal kommune forlenger imidlertid åpningstida for isfiskeløypene til og med søndag 9. mai.

Dette gjelder løypene

fra Østby til Essand fra Moen til Nesjøen og fra Stuggudalen til Nesjøen

For å kjøre i isfiskeløypene må formålet være isfiske, og du må kunne framvise fiskekort.

- Isfiskeløypene kan bli stengt på kort varsel dersom værforholdene endrer seg og det er fare for terrengslitasje, eller at trafikken forstyrrer tamrein i området, heter det på kommunene hjemmesider.