I Tidligere denne uken ble det kjent at St.Olavs Hospital vil gå tom for penger i løpet av 2024. I de siste styredokumentene fra ledelsen ved St. Olavs hospital i Trondheim står det: «Foretaket (er) i en situasjon hvor en vil gå tom for likviditet i 2024».

Tilleggsbevilgning

I Torsdagens ekstraordinære styremøte ble det vedtatt at Helse Midt-Norge gir en tilleggsbevilgning på 100 millioner kroner. Pengene er ment som et driftstilskudd og styret sier i sitt vedtak at de erkjenner at det er innføringen av Helseplattformen som har satt St.Olavs i en vanskelig økonomisk situasjon. I tillegg vedtok de å utarbeide en regional tiltakspakke på mellom 55–80 millioner som skal avhjelpe selve innføringen av journalsystemet. Dette skal koordineres gjennom koordineringskontoret ved St. olavs Hospital. Tilsammen så bevilger styret inntill 180 millioner.

Passerer 5,1 milliarder

Med dette har St.Olavs Hospital mottatt 240 millioner i tilleggsbevilgninger i forbindelse med innføringen av journalsystemet. Helseplattform-innføringen skulle egentlig koste 3,7 milliarder kroner. I mai kunne Aftenposten beregne at kostnaden ville passere 5,1 milliarder.

Lys i tunellen

Snorre Ness, Leder i Regionalt brukerutvalg og styremedlem sa i møtet at tiltakspakken er viktig. Han mener at styret må bidra til at man kan se lyset i tunellen og at en slik pakke er en del av den løsningen.

Vil bedre kommunikasjonen

I møtet ble det også diskutert lenge rundt de tillitsvalgtes bekymring rundt at de mener at kommunikasjonen med de ansatte og pasienter er for dårlig. Styret vedtok et tilleggspunkt om at de vil styrke og forbedre kommunikasjonen og dialogen rundt Helseplattformen.