Det har kommet flere henvendelser om observasjoner av spor etter ulv i Trøndelag til Statens Naturoppsyn (SNO) den siste tida.

Observert flere steder

Avisa Opp fikk melding og bilder fra ei kvinne som hadde funnet spor i snøen, som kunne se ut som ulvespor. En oppsynsmann fra SNO sjekket disse sporene torsdag formiddag, og sporene viste seg å være etter en rev.

Disse sporene ble observert i Trollheimen. Nedenfor Stangmyra.

Men det er også gjort andre observasjoner, som mer trolig er ulv.

Rovviltansvarlig hos SNO, Frode Aalbu, sier til opp.no at det ikke er gjort noen flere observasjoner etter ulven som ble sporet på Dovrefjell for to uker siden.

– Vi har ingen ferske meldinger i nærområdene til Oppdal og Rennebu.

– Men nå er det sporet ulv i Tydal for ti dager siden, og forrige uke i Rondane. Og det er funnet DNA-spor ved alle disse observasjonene, som gjør det mulig å finne ut om dette er dyr vi har tidligere registreringer på, sier han til avisa Opp.